26/04/2024: ΕΑΒ: Ανακοίνωση-διαμαρτυρία για διαρροή προκήρυξης προσλήψεων

Στις 24 Απριλίου 2024 αναρτήθηκε σε ενημερωτική ιστοσελίδα για προσλήψεις σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα το σχέδιο της προκήρυξης ΣΟΧ 1/2024 της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας για 156 προσλήψεις διαφόρων ειδικοτήτων, το οποίο δεν είναι τελικό, αλλά έχει αποσταλεί στο ΑΣΕΠ προς επεξεργασία και έγκριση όπως ορίζει ο νόμος.

Είναι προφανές ότι η πρόωρη αυτή δημοσίευση του μη τελικού κειμένου της προκήρυξης υπονομεύει τη νόμιμη διαδικασία και δημιουργεί σύγχυση στους υποψηφίους, καθώς η προκήρυξη δεν έχει λάβει ακόμη την τελική της μορφή.

Γι’ αυτόν τον λόγο καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αιτήσεις εντός της αποκλειστικής προθεσμίας που θα ορίζεται στο τελικό κείμενο της προκήρυξης και όχι στο προσχέδιο που έχει δημοσιεύσει η συγκεκριμένη ιστοσελίδα, γιατί τυχόν λανθασμένη υποβολή δύναται να προκαλέσει ακόμη και την απόρριψη της αίτησης.

Η διοίκηση της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας θεωρεί ότι η διαρροή του προσχεδίου της εν λόγω προκήρυξης καθιστά αδήριτη την ανάγκη για πλήρη και σε βάθος διερεύνηση της υπόθεσης και απόδοση συγκεκριμένων πάσης φύσεως ευθυνών όπου αυτές ανήκουν και δεσμεύεται ότι αμέσως μετά την έγκριση από το ΑΣΕΠ η προκήρυξη ΣΟΧ 1/2024 θα αναρτηθεί επίσημα, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία.