Στο Εργοστάσιο Κινητήρων η Εταιρεία καλύπτει την παροχή υπηρεσιών επιπέδου Εργοστασιακής Συντήρησης ενός ευρέος φάσματος τύπων αεροπορικών κινητήρων (στροβιλοκινητήρων, ελικοστροβίλων, στροβιλοελικοφόρων και εμβολοφόρων).

engines top

Στροβιλοφόροι Κινητήρες

 • F100-PW-229
 • F110-GE-100 & F110-GE-129
 • M53-P2
 • T56/501D
 • T53
 • J79
 • J85
 • PT6
 • PW123AF
 • TF33
 • Honeywell’s APU GTCP 85 Series

Εμβολοφόροι Κινητήρες

 • R-2800-CA3
 • IO/HIO-360
 • IO-470
 • IO-520
engines 2

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες Εργοστασιακής Συντήρησης συμπεριλαμβάνουν την εκτέλεση των ακόλουθων εργασιών τόσο στους προαναφερθέντες τύπους κινητήρων όσο και σε επιμέρους συγκροτήματα, υλικά, παρελκόμενα και μονάδες ελέγχου αυτών:

 • Γενική Επισκευή
 • Μερική Επισκευή
 • Περιοδικές Επιθεωρήσεις
 • Τροποποιήσεις
 • Έλεγχοι (Οπτικοί, Διαστασιακοί, Μη Καταστροφικοί (FPI, MPI, UT, X-Ray, Eddy Current))
 • Δοκιμές Αεροκινητήρων & Παρελκομένων
 • Επισκευές εξαρτημάτων (Επιμεταλλώσεις, Plasma Spray & HVOF spraying, Electron Beam Welding, Low Heat Input Welding, Furnace Brazing, Honeycombe Brazing, EDM κτλ).
 • Τεχνική Βοήθεια στις εγκαταστάσεις του πελάτη.

Εξουσιοδοτήσεις - Πιστοποιήσεις

 • Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστικό Κέντρο για εργασίες συντήρησης και επισκευής των παρακάτω Α/Κ:
  • T53 (όλους τους τύπους) από την HONEYWELL
  • T56/501D από την ROLLS ROYCE
  • M53-P2 από την SNECMA
 • Πιστοποιημένος Φορέας Συντήρησης
  • Εκτέλεση εργασιών συντήρησης σε κινητήρες 501-D22/D22A πολιτικού νηολογίου από την Ελληνική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.
  • Εκτέλεση Μη Καταστροφικών Ελέγχων με Διεισδυτικά (FPI) από το "Performance Review Institute (PRI)" σύμφωνα με το "National Aerospace and Defense Contractors Accreditation Program (Nadcap)".

Οι χώροι παραγωγής του Εργοστασίου Κινητήρων, όπως και του Εργοστασίου Αεροσκαφών, στεγάζουν μία πλήρη σειρά συνεργείων που έχουν την κατάλληλη δομή, αλληλοσυνεργασία και εξοπλισμό, αλλά και εκτεταμένη εμπειρία ώστε να ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις υποστήριξης των κινητήρων, συγκροτημάτων, παρελκομένων, ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών συστημάτων κ.τ.λ.

engines 1

Δοκιμαστήρια Κινητήρων

Τα δοκιμαστήρια κινητήρων στεγάζονται σε δύο σύγχρονα κτίρια και διαθέτουν όλες τις απαραίτητες υποδομές για να καλύψουν τις απαιτήσεις δοκιμής σχεδόν όλων των τύπων στρατιωτικών και πολιτικών κινητήρων.

 • Jet Cell με δυνατότητα 75000 lbs max
  • Κινητήρες
   F110-GE-100B, F110-GE-100C, F110-GE-129, F100-PW-229
 • Shaft Cell με δυνατότητα 5000 SHP max
  • Κινητήρες
   PW-123AF, T56-A-15, PT6-A68, PT6A-41, PT6A-T6, PT6-T3
 • Jet Cell με δυνατότητα 25000 lbs max
  • Κινητήρες
   J79-GE-17E, J85-GE-4A, TF 33-PW-100
 • Shaft Cell με δυνατότητα 2400 SHP max
  • Κινητήρες
   T53-L-13B, T53-13B, GTPC 85-180 (APU), GTCP 85-184, T56 Gearbox
 • Prop Cell με δυνατότητα 6000 HP max
  • Κινητήρες
   T56-A-15, T56-A-7, R2800, HIO-360, ΙΟ-520, IO-360D, IO-470